Test centar

U našem Tehnološkom centru nudimo Vam neobvezujuće testno presovanje Vašeg materijala. To nam omogućava da optimalno prilagodimo vaš sistem vašim zahtjevima. Krajnji rezultat uvelike zavisi od prirode početnog materijala i da li je vaš sistem optimizovan za njega.

Primjer-1-1 - Test centar

U Tehnološkom centru sa Vama pojašnjavamo sledeća pitanja:

  1. Koja je prava mašina?
  2. Da li je potrebno uređivanje prije ili nakon samog procesa?
  3. Koja se propusnost može postići?
  4. Postoje li neke posebne karakteristike kao što je stvaranje prašine ili topline?
  5. Koji se krajnji rezultat može postići?
  6. Koliko rashladnih tečnosti i maziva se može povratiti?

Počnimo sa dobrim razgovorom: